Ročník 2016 / 475 projektů

SBORWITZ architekti

Revitalizace centrální části obce Bukovany

Kancelář
SBORWITZ architekti
K břečkám 28, Praha 4 – Cholupice, 14300
www.sborwitz.cz
Autoři
Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Marie Sborwitzová, Ing. arch. Karel Prášil, Ing. Pavel Klásek
Adresa
Obec Bukovany
Zahájení projektu
07/2013
Dokončení realizace
05/2015
Popis projektu
Centrum obce Bukovany tvoří ostrov budov uprostřed návsi, který vznikl průsečíkem silnice a obslužné komunikace a následným soustředěním funkcí OÚ, zubaře, obchodu, knihovny a rodinného centra. Připomíná půdorysným tvarem mandorlu. Toto území bylo chaotickou směsí zpevněných ploch, chodníků, předzahrádek s drátěnými ploty, živých plotů a asfaltových a štěrkových ploch provizorních parkingů. Snahou vedení obce bylo vybudovat v tomto prostoru shromažďovací a společenské centrum obce. Dále investor požadoval vybudování důstojného vstupního prostoru před budovou radnice a bývalé školy (nyní rodinného centra) a nové ozelenění celého prostoru. Ideou návrhu bylo vymezit přesné ohraničení, umístění a rozměry požadovaných nových funkcí. Páteří pro uspořádání funkcí je široký chodník na jižní straně bloku, na který jsou “navěšeny” jednotlivé funkce. Na východní straně se chodník rozšiřuje ve shromažďovací prostor ze severní strany ukončený stupňovitým sezením. V těžišti tohoto prostou je umístěn pomník T.G.M.. Z jižní strany je tento prostor vymezen lavicí a přemístěným pomníkem osvobození. Prostor rozšířeného chodníku před radnicí je členěn informační tabulí a doplněn lavičkami. Součástí opravy centrálního bloku je návrh úprav sběrného dvora s vjezdem, hraniční zdi a fasád dvorních přístavků na severní straně. Ozelenění centrálního prostoru je navrženo formou stromořadí, které je podél komunikací zdvojeno a podporuje tím půdorysný tvar interiéru centra obce. Materiálové řešení – chodníky a shromažďovací prostor je vydlážděn žulovými odseky žlutošedé žuly s obrubou z žulových kostek. Stupňovité sezení a lavice jsou navrženy z dubových fošen. Infotabule a osvětlovací tělesa jsou kovová s nátěrem kovářskou barvou. Štít bývalé školy je ozeleněn popínavou zelení.
Mapa