Ročník 2016 / 475 projektů

CMC architects, a.s.

rekreační objekt Čeladná

Kancelář
CMC architects, a.s.
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
www.cmca.cz
Autoři
Akad. arch. Vít Máslo, Dipl. arch. David R. Chisholm
Adresa
Čeladná 933
Zahájení projektu
05/2011
Dokončení realizace
09/2015
Popis projektu
Koncept návrhu vychází z místa a krajiny. V kontextu „civilizované“ krajiny golfového hřiště na úpatí Beskyd se stavba elegantně zařezává do svažitého terénu. Výrazná kontura domu kopíruje gradaci pozemku ve východně-západním směru a uzavírá interiér od severu a jihu. Linie definující obrys objektu se vynoří pod východní terasou ve formě schodiště, vymezí prostor terasy, plynule přechází do střešní roviny, aby se na západní straně zapíchla zpátky do terénu. Prosklené fasády se otevírají ve směrech dálkových průhledů do krajiny téměř v ose průseku 18. jamky.
Mapa