Ročník 2016 / 475 projektů

SBORWITZ architekti

Rekonstrukce Tančírny v Račím údolí

Kancelář
SBORWITZ architekti
K břečkám 28, Praha 4 – Cholupice, 14300
www.sborwitz.cz
Autoři
Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Marie Sborwitzová, Ing. arch. Karel Prášil
Adresa
Račí údolí, k.ú. Javorník – město
Zahájení projektu
11/2013
Dokončení realizace
07/2015
Popis projektu
Tančírna je samostatně stojící stavba mimo zástavbu v Račím údolí u Javorníka. Slohově spadá do období historismu, secese z počátku 20. století. V letech 1906-1907 nechal budovu postavit vratislavský biskup kardinál Georg Kopp podle návrhu stavitele Aloise Utnera. Po stránce výrazu, dispozičního řešení a typologie je Tančírna zcela unikátní a svým významem přesahuje hranice Olomouckého kraje. Budova byla počátkem roku 2012 navržena NPÚ k zařazení do seznamu kulturních památek. Tančírna byla ve velmi zanedbaném stavu a bez výrazné investice hrozil její zánik. Stavba je umístěna uprostřed lesního palouku, který nese zbytky terénních úprav. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s mírně sklonitou sedlovou střechou. Uprostřed dispozice druhého podlaží je obloukově zaklenutý sál Tančírny, obepnutý po obvodě dřevěnou pavlačí na konzolách. Ve zděném 1.np budovy je umístěno zázemí pro návštěvníky. Toto podlaží je s ohledem na mírně svažitý terén z JZ strany v teréním zářezu a ze strany severní na soklu. Veškeré viditelné tesařské konstrukce byly opraveny a doplněny v původní profilaci, barevné a povrchové úpravě. Prosklené stěny, dveře a obklady byly rovněž rekonstruovány a doplněny chybějícím zasklením a dřevěnými prvky. Okna a dveře v 1.np jsou nahrazeny kopiemi původních s využitím maxima dochovaných prvků. V zadní části tančírny je postaven nový zděný trakt, se služebním schodištěm a zázemím pro sál. Přístavek je obložen v přízemí lipovským mramorem a v patře palubkami s pultovou střechou. V interiéru byla obnovena původní barevnost, včetně malířské výzdoby.
Mapa