Ročník 2016 / 475 projektů

Ing. Arch. Milan Heidenreich - projekce

Rekonstrukce synagogy v Lošticích

Kancelář
Ing. Arch. Milan Heidenreich - projekce
U Brány 928/3, 789 85 Mohelnice
webové stránky nemáme
Autoři
Ing. Arch. Milan Heidenreich, Luděk Štipl
Adresa
Ztracená č.p. 619, 789 83 Loštice
Zahájení projektu
08/2004
Dokončení realizace
04/2015
Popis projektu
Synagoga, architektonicky hodnotná klasicistní stavba, představující ojedinělou památku tohoto typu na Moravě / původní dispozice s modlitebnou a dvěma přilehlými trakty na severní a východní straně byla plně rehabilitována / zachován počet, tvar a velikost oken modlitebny / v ostatních místnostech interiér sjednocen jednotným typem dřevěných dělených dvojitých oken / v exteriéru zachován vstupní portál na severní straně a klasicistní dveře / byly vyspravené nebo provedené nové venkovní omítky a na východní straně objektu obnovené rozetové okno v modlitebně. Konstrukce a technologie – jako dokument původního účelu stavby byla zachována kamenná, symboly zdobená nádoba v severním traktu a portál modlitebny s hebrejským nápisem i štuková výzdoba /byly vybourány stávající podlahy a byly nahrazeny novými odvětrávanými podkladními vrstvami včetně povrchových úprav. Bylo doplněno stávající kamenné schodiště a zpevněná ženská galerie ve 2.NP. V objektu byly provedené nové instalace včetně vytápění.
Mapa