Ročník 2016 / Nominace

Atelier Štěpán s.r.o.

Rekonstrukce piaristického kostela v Litomyšli

Kancelář
Atelier Štěpán s.r.o.
Vranov 278, 664 32
www.atelier-stepan.cz
Autoři
Ing. Arch. Marek Štěpán, Akad. Arch. Vanda Štěpánová
Adresa
ul. Jiráskova, Litomyšl
Zahájení projektu
2007
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Barokní kostel Nalezení sv. Kříže byl v havarijním stavu od poloviny minulého století. Otázka, co udělat s natolik poničeným prostorem, byla vlastně ze všech nejtěžší. Nechtěli jsme, aby kostel byl muzeem. Jeho životaschopnost by pak nebyla dlouhá. Studovali jsme proto historii piaristů i samotného kostela a snažili se rekonstrukci co nejvíce propojit s pohnutými dějinami místa. Dát kostelu nové funkce proto bylo nezbytné. Bez nich a jejich vrstevnatosti by tento prostor v dnešní době nebyl životaschopný. Proto kostel Nalezení sv. Kříže znovu nabízí možnost ztišení, modlitby, církevních obřadů, slavností. Prostor kostela má i nadále převážně sakrální charakter. Souběžně s tím jsou zde však přidány další funkční roviny – kulturní a turistické. Konkrétně stálá expozice sakrálního umění Hradecké diecéze se symbolickou lávkou, vyhlídková terasa v prostoru mezi věží, krypta uzpůsobena pro současné výtvarné autorské duchovní intervence apod. Prostor je nyní využit rovněž pro pořádání koncertů, divadelních představení a liturgických seminářů. Slovy kardinála Vlka při zdejší první mši - kloubí se zde kult a kultura. Veškeré nátěry stěn jsou provedeny monochromaticky v šedé barvě. Tato barva je připomínkou pohnuté historie kostela a jeho čtyř požárů. Hlavice pilastrů jsou pojednány zdobněji přidáním třpytivých částic. Omítky na stěnách byly opraveny a opatřeny nátěry na bázi vápna s typickým rukopisem malíře. Původní mobiliář a oltáře byly pietně restaurovány. Podlaha je nově tetována bronzovými nápisy, které připomínají nejdůležitější události místa. V podlaze je vložen elektricky otvíravý bronzový vstup do krypty. Freska nad křížením bude obnovena, ale už současným umělcem na křesťanské téma. Nyní je v prostoru pod klenbou zavěšena skleněná instalace od Václava Cíglera.
Mapa