Ročník 2016 / Nominace

Balda architekt, Atakarchitekti

Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

Kancelář
Balda architekt, Atakarchitekti
Oldřichov v Hájích, Liberec
www.balda.biz www.atakarchitekti.com
Autoři
Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. arch. Jiří Janďourek
Adresa
Náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant
Zahájení projektu
01/2002
Dokončení realizace
11/2012
Popis projektu
Hlavní ideou rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, který umožňuje pořádání různorodých aktivit obvyklých pro centrum města (trhy, koncerty, divadelní představení atd). Centrální plocha obdélníkového tvaru je vydlážděna čedičovými kostkami střední velikosti a barevně je tak v kontrastu vůči ostatnímu dláždění použitému na náměstí. Prostor před radnicí je vydlážděn velkoformátovými deskami, které mají zvýraznit důstojnost tohoto prostoru. Stejné desky jsou použity v protilehlém rohu náměstí, na ploše osázené platany. Ostatní plochy náměstí určené pěším jsou dlážděny drobnými kostkami světlého odstínu. Pro parkování jsou vyhrazeny místa ve dvou protilehlých rozích náměstí a pouze v těchto místech je náměstí přístupné automobilům. Hlavní dominantou náměstí je kašna spolu se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašnu tvoří mělká mísa čtvercového půdorysu vytesaná ze žulového masivu. Voda vyvěrá ze středu mísy a přetéká přes její okraje do žulového koryta osazeného po obvodu kašny v úrovni dlažby náměstí. Socha stojí mimo vlastní kašnu na samostatném podstavci z jemnozrnné žuly, který je provrtán otvory směrované na zajímavé detaily fasád okolních domů.
Mapa