Ročník 2016 / 475 projektů

Architektonická kancelář Burian – Křivinka

Rekonstrukce a dostavba Dusíkova divadla v Čáslavi

Kancelář
Architektonická kancelář Burian – Křivinka
Kalvodova 13, Brno
http://www.burian-krivinka.cz/
Autoři
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Spolupráce: Radka Neumanová
Adresa
Masarykova 194, Čáslav
Zahájení projektu
10/2008
Dokončení realizace
09/2012
Popis projektu
Dusíkovo divadlo v Čáslavi, otevřené již v roce 1869 je jedním z nejstarších kamenných divadel v Čechách. Od té doby divadlo prošlo řadou stavebních úprav a přestaveb, z nichž nejdůležitější byla rekonstrukce stavby po požáru v roce 1923. Složité provozní vazby, nedostatečné prostorové vybavení a špatné zázemí účinkujících i diváků vedly město k rozhodnutí zahájit poměrně výrazné stavební úpravy. Rekonstrukce a dostavba umožnili rozšířit stávající foyer o nový dvoupodlažní prostor obrácený k dochovaným hradbám města. Historický prostor šaten v přízemí i občerstvení v patře zůstal zachován a spolu s novým foyerem umožňuje pořádání výtvarných výstav. Nejdůležitější změnou je však vytvoření malé scény ve druhém nadzemním podlaží dostavby. Zde vznikl víceúčelový sál s kapacitou 159 míst. Sál má rovnou podlahu bez elevace a umožňuje nejrůznější druhy využití od divadelních experimentů po společenské události města. V sále je po jednoramenném schodišti přístupná malá galerie. V přízemí pod malou scénou je umístěn divadelní klub s terasou orientovanou do zeleného dvora pod hradbami.
Mapa