Ročník 2016 / 475 projektů

AS Projekt, spol. s r.o.

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Kancelář
AS Projekt, spol. s r.o.
Zelenohorská 60A, Plzeň
www.asprojekt.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
Adresa
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Zahájení projektu
08/2008
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Regionální inovační centrum elektrotechniky je nové unikátní výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni. Nově vybudované centrum disponuje světově unikátní výzkumnou infrastrukturou, např. halovou laboratoří a zkušebnou vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravních systémů, speciálními laboratořemi materiálů a senzorů především na organické bázi, včetně tzv. „čistých prostor“, speciálními mikroskopickými laboratořemi nebo rentgenovou diagnostikou. Objekt je funkčně rozdělen na části EH – halová laboratoř, EZ – prostor zázemí a prostor určený pro prezentaci, EC – prostor samotného centra. Barevnost stávající budovy FEL je zachována i v novém objektu RICE, kdy se především uplatňuje barva modrá jako dominantní s doplňující barvou stříbrnou. Hlavní vstup do objektu je zvýrazněn zkosením severní a západní fasády. Toto zkosení se projevuje i v interiéru např. zasedacích místností.
Mapa