Ročník 2016 / 475 projektů

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.

Rabínský dům Polná

Kancelář
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.
Londýnská 28, Praha 2, Královské Vinohrady
www.petrfranta.eu
Autor
Adresa
Polná, Karlovo náměstí č.p. 541, č. okres Jihlava
Zahájení projektu
01/2011
Dokončení realizace
06/2014
Popis projektu
Rabínský dům na Karlově náměstí, které je unikátní svým urbanistickým uspořádáním do trojúhelníku, s navazující synagogou je situován do jižní části zástavby. Polná patřila k významným židovským obcím a zdejší ghetto je největším a nejlépe dochovaným židovským ghettem v Čechách. Rekonstrukce rabinátu a Synagogy ukázala cestu k obnově celého ghetta, které tvoří památkový celek ojedinělé hodnoty, byla cílena k vybudování regionálního židovského muzea a k instalaci expozic, zachycujících historické události, týkající se zdejší židovské komunity. Polná je známá tzv.Hilsnerovou aférou na přelomu 19. a 20. století, největší antisemitskou kampaní v českých zemích před příchodem nacistů. Z rituální vraždy byl obviněn židovský mladík Leopold Hilsner a odsouzen k trestu smrti. Císař František Josef I.změnil trest na doživotí. V aféře se významně angažoval budoucí prezident ČSR T.G. Masaryk. Stávající dispoziční uspořádání objektu je zachováno v rámci historické podoby, nevhodné úpravy z minulých let byly odstraněny. Severní trakt rabínské kanceláře, expozice v jižním traktu je věnována Polné. Z jihovýchodní místnosti možno vstupovat do sklepa, kde byla nalezena rituální lázeň–mikve, minulým uživatelem zcela zavalená a zabetonovaná deskou. Po vytěžení kameniva byla původní mikve odkryta. Byl to k naší velké radosti největší objev spolu s objevem druhé černé kuchyně v prostoru původní černé kuchyně, která byla restaurována a obnovena. Byla obnovena zimní modlitebna – do niky zde je opět osazen původní áron a doplněny lavice. Obnovena je původní výmalba, restaurovány zbytky původní. Hlavní expozice ve třech sálech v patře rabínského domu je věnována hilsneriádě s názvem „Jeviště antisemitismu. Případ Leopolda Hilsnera“, doplněna stálou expozicí urbanismu ghetta v přízemí.
Mapa