Ročník 2016 / 475 projektů

Jakub Cigler Architekti

Quadrio

Kancelář
Jakub Cigler Architekti
Moulíkova 3286/1b, 150 00, Praha 5
www.jakubcigler.archi
Autor
Adresa
Spálená 2121/22, Praha 1 – Nové město
Zahájení projektu
06/2007
Dokončení realizace
09/2014
Popis projektu
Rozsáhlý objekt sestává ze šesti vzájemně propojených budov osazených па společném suterénu, do kterého je zakomponován vestibul stапiсе metra. Čtyři administrativní budovy jsou umístěny v nárožních polohách, pátá budova uprostřed je svazuje do jednoho celku. Prostor mezi nimi vyplynují zastřešená atria, společný parter, má podobu obchodní galerie. Šestá, samostatně stojící budova sloužící bydlení vymezuje malé náměstí. Pozemek nad stanicí metra Národní třida se uvolnil demolicí původní blokové zástavby v průběhu stavby metra, až do začátku výstavby Ouadгia jej vурlňovаl pouze přízemní vestibul. Novostavba má osm nadzemních а čtyři podzemní podlaží. Nejnižší podlaží suterénu slouží jako garáže а technické zázemí. Budovy, ve 2. РР а 2. NP jsou umístěny obchodní plochy, З. NP až 8. NP vyplňují kanceláře. Samostatnou část novostavby tvoří sedmipodlažní bytový dum s restauraci v přízemi. Střechy jsou využity jako ozeleněné terasy. Objektem prochází pěší trasa ze stanice tramvaje ve Spálené ulici do Jungmannovy ulice а dále па Václavské náměstí. Hlavní vstup do administrativní části je z Purkyňovy ulice prostřednictvím dvojpodlažní recepce se čtveřicí panoramatických výtahů. Vestibul metra ve 2. РР je trojici eskalátorů sроjеп s nárožím ulic Spálená а Purkyňova. Součástí stavby je поvý veřejný prostor, náměstí podél Vladislavovy а Charvátovy ulice. Během archeologického výzkumu byl odhalen soubor gotických sklepu, jehož část byla prohlášena za kulturní památku а integrována do podzemních podlaží novostavby.
Mapa