Ročník 2016 / Nominace

atelier-r, s.r.o.

přístavba laboratoří a počítačového centra CzechGlobe

Kancelář
atelier-r, s.r.o.
tř.Spojenců 20, 779 00 Olomouc
www.atelier-r.cz
Autor
Adresa
Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Zahájení projektu
06/2009
Dokončení realizace
06/2013
Popis projektu
Nový pavilon akademie věd svým hmotovým řešením i použitými materiály navazuje na stávající zástavbu. Budova má tvar kvádru, z něhož vystupuje směrem jižním prosklený blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Ta musí být z provozních důvodů vyčleněna z půdorysu stavby, aby její elektromagnetické pole neovlivňovalo citlivé přístroje uvnitř domu. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta“ a zmíněné nároží levituje ve výšce 3,5m nad terénem. Důvodem pro tuto úpravu je ochranné pásmo kanalizačního kolektoru, který vede pod objektem. Pohledový beton zdůrazňuje ryze vědecký, strohý, praktický, odolný, trvalý charakter domu a je dominantním materiálem nejen na plášti budovy, ale také v interiéru. Technický charakter budovy podtrhují také instalační rozvody, které jsou ve velké míře vedeny po povrchu konstrukcí stěn a stropů. Jednoduchá je rovněž vnitřní dispozice objektu. Půdorysu přízemí dominuje vstupní hala s místem pro návštěvy. Na halu navazuje schodiště s výtahovou šachtou, toalety a přímý vstup do skleníku u jižní fasády. Z haly je přístupné také podzemní podlaží, kde jsou technické prostory, laboratoř a temná komora. Ve středu vyšších podlaží se nachází společná hala s kuchyňským blokem. Po obvodu jsou pak rozmístěny jednotlivé laboratoře a naproti schodiště toalety. Dvě středová podlaží jsou zcela obsazena laboratořemi. V nejvyšším patře je zasedací místnost, fytotronová laboratoř a strojovna vzduchotechniky. Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický stěnový systém, který zajišťuje tuhost celé stavby a umožňuje vykonzolování tří pater budovy nad vstupní prostor. Obvodové stěny jsou sendvičové s vloženou tepelnou izolací, přes kterou je zavěšená fasáda z železobetonové moniérky.
Mapa