Ročník 2016 / 475 projektů

SBORWITZ architekti

Přístavba 2 odd. MŠ Zámecké náměstí Velká Bystřice

Kancelář
SBORWITZ architekti
K břečkám 28, Praha 4 – Cholupice, 14300
www.sborwitz.cz
Autoři
Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Marie Sborwitzová, Ing. arch. Karel Prášil
Adresa
Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice
Zahájení projektu
02/2014
Dokončení realizace
01/2015
Popis projektu
Architektonické řešení přístavby vychází se z kontextu místa a provozních požadavků investora. Hmota novostavby je přízemní s mírně zkosenou pultovou střechou. Nejnižší část budovy přiléhá k proluce rovnoběžné s opěrnou stěnou na východní straně pozemku. Směrem do zahrady je otevřena západní strana přístavby zdůrazněná loubím. Loubí tvoří zároveň nenásilný přechod prosklené části heren a ložnic do zahrady. Vzhledem k lehce sklonitému terénu pozemku v SZ části je plynulý výškový přechod mezi vstupní lodžií, loubím a zahradou vyrovnán zatravněnými stupni. Herny a jejich zázemí tvoří vestavěný blok vsazený do vnější obálky obvodové zdi. Obvodové zdi jsou členěny svislými okenními otvory, prosklenými stěnami anebo úplně perforovány vstupní lodžií a loubím. V interiéru jsou provedeny podlahy chodeb, heren a šaten z jednobarevného linolea. Umývárny a WC jsou obloženy bílým keramickým obkladem a dlažbou. Stěny a stropy jsou potaženy tenkovrstvou omítkou. Stěny vestavěného bloku jsou obloženy deskovinou případně vestavěným zařízením a vše je opatřeno krycím nátěrem šedého odstínu. Dveře a okna budou zhotoveny z europrofilů a natřeny krycím lakem totožného odstínu jako stěny. Obvodová zeď je obložena dřevěnými smrkovými palubkami svisle kladenými. Fasádu heren tvoří eurookna a deskovina povrchově upravená krycím lakem šedého odstínu. Celkové provozní a dispoziční řešení je založeno na propojení rekonstruované stávající budovy s přístavbou dvou oddělení. Součastně je umožněn samostatný vstup do nové budovy a přímý vstup na zahradu. Na vstupní lodžii navazuje zádveří a blok zázemí – šatny zaměstnanců, dětí, umývárny dětí. V centru dispozice je umístěna hala, ze které je chodbou a proskleným krčkem přístupna stávající budova a rovněž herny.
Mapa