Ročník 2016 / Výjimečný počin

Pražské stavební předpisy

Autoři
Eva Faltusová, Pavel Hnilička, František Korbel, Renata Králová-Pintová, David Tichý, Filip Tittl
Odůvodnění Akademie ČCA
Architekt Pavel Hnilička a jeho tým na Institutu plánování a rozvoje. hl. m. Prahy předvedl profesionální přístup při přípravě Pražských stavebních předpisů. Za příkladné lze považovat rovněž neúnavné vystupování na veřejnosti při projednávání těchto předpisů při následné politické a mediální obhajobě tohoto zásadního dokumentu umožňujícího realizaci městské výstavby v Praze. Jedná se o mimořádný pokus o významné zkvalitnění výstavby a veřejného prostoru v hlavním městě.
Medailonek