Ročník 2016 / 475 projektů

MASCO, s.r.o.

POLYFUNKČNÍ DŮM SMETANOVA 19, BRNO

Kancelář
MASCO, s.r.o.
Slovákova 9, 602 00 Brno
- -
Autor
Adresa
SMETANOVA 1022/19, 602 00 BRNO
Zahájení projektu
4/2011
Dokončení realizace
11/2015
Popis projektu
Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu při ulici Smetanova v Brně, nedaleko centra města. Zastavěná plocha objektu kopíruje hranice pozemku. Objekt je zasazen v části parku Tyršův sad. Prosklená fasáda objektu odráží protější objekt Rektorátu VUT a zároveň odráží zeleň části parku Tyršův sad. Šikmý tvar vrcholové římsy souvisí s dynamikou a využitím střešních prostor na pobytovou střechu. Z parku šikmina špice vytváří kontrast k zeleni, v uliční čáře konzola střešní roviny se špicí upozorňuje, v průhledu z ulice Lidické, na objekt v boční a méně důležité ul.Smetanové, zvýrazňuje objekt v nároží, jenž lze vidět z jednoho z hlavních brněnských bulvárů. Funkční využití objektu: 2.PP - 1.PP podzemní garáže, 1.NP - 4.NP administrativní prostory, restaurace, galerie, byt, 5.NP střecha s pobytovou plochou, strojovna VZT. Zajímavosti: před výstavbou proveden archeologický průzkum s kosterními nálezy z dob eneolitu.
Mapa