Ročník 2016 / Nominace

Makovský & partneři. s.r.o.

Polyfunkční dům Minská – Brno

Kancelář
Makovský & partneři. s.r.o.
Minská 85, 616 00 Brno
www.makovsky.eu
Autoři
Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, Ing. arch. Adam Sirotek, Ph.D., spolupráce Ing. Lukáš Poláček
Adresa
Minská 85, 616 00 Brno
Zahájení projektu
05/2007
Dokončení realizace
12/2014
Popis projektu
Idea Realizovat objekt s univerzální typologií na úzké parcele v městské zástavbě. Vytvořit jasnou strukturu, použít materiály a detaily, které navozují atmosféru minimalistické architektury. Zpráva Řadový dům v brněnské čtvrti Žabovřesky byl postaven podle projektu kanceláře Makovský & partneři. Úzká parcela, na které je objekt postaven, je typická pro zástavbu této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku 4.80 cm. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty, uliční-čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části jsou propojeny světelným a komunikačním atriem. Cílem architektů bylo vytvoření univerzálního prostoru v přízemí objektu i ve třech nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované struktury stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů zohledňují důsledně lidské měřítko. Transparentnost objektu, architektura rovinných ploch vodorovných i svislých umožňuje na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřním objektem. Cíleně je vytvořen kontrast mezi nosnou z exteriéru pohledovou železobetonovou strukturou obvodového pláště s příčnými zavětrovacími stěnami a interiérovými plochami vertikálními i horizontálními / tepelná izolace, podlahové stěrky/ dematerializovanými bílou barvou. Toto abstrahující pojetí vytváří atmosféru koncentrace a nezatěžuje lidskou psychiku detailem. Velké plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží. Snaha o racionální architekturu a maximální redukci vychází z programového směřování architektonické kanceláře Makovský & partneři.
Mapa