Ročník 2016 / 475 projektů

WMA architects

Poliklinika Kostelní v Ostravě

Kancelář
WMA architects
Sady Svobody 4, Opava
www.wmarch.cz
Autoři
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek
Adresa
Kostelní č.p. 96, Ostrava
Zahájení projektu
09/2006
Dokončení realizace
06/2011
Popis projektu
Objekt polikliniky je situován v místě původní zástavby z počátku 20. století na ulici Kostelní v centru Ostravy. Stavba polikliniky doplňuje a dotváří městský blok. Jedná se o zásadní přestavbu domu č.p.96 a novostavbu v místě původního sousedního domu č.p.98. Koncept návrhu je dán původní stavbou č.p. 96. Objemově i hmotově se pevně držíme původních proporcí. Tyto dodržujeme i ve vztahu k původní fasádě – členění domu na jednotlivé části (sokl, parter, nadpraží oken, římsa, střecha). Fasáda přístavby je však záměrně hladká v kontrastu k plasticitě původní fasády, dekor vidíme v použitém materiálu (smaltované sklo) a odrazu světla. Konstrukce i vnitřní uspořádání domu je dáno původním nosným systémem i materiály. Snaha bylo vytvořit jasný a přehledný vnitřní prostor. Prosvětlení prostor ordinací je velkoryse pojatými okny dle úvahy světlo = čistota, hygiena. Okna jsou vertikální, od podlahy po strop a světlo tak zaplňuje místnost v celé výšce a vytváří světelnou plochu, která mění prostor místnosti v průběhu dne. Materiály a barvami záměrně nehýříme, prostory jsou laděny ve světlých odstínech, tmavě šedé a oživeny dřevěným dezénem dveří a obkladů. Prostor by měl působit klidným dojmem. Vlastní pojetí interiéru vytváří background pro budoucí život domu. Při tvarování objemu stavby jsme vycházeli z hmoty uliční části domu č.p.96 a z hmoty sousedního domu. Poliklinika se do ulice tváří jako dva sousedící objekty – starý x mladý. Původní historizující fasáda domu č.p.96 je zachována a zrekonstruována. Fasáda novostavby je pojata v kontrastu vůči sousední těžké, historizující fasádě jako odlehčená, polotransparentní, kubická hmota nepřevyšující římsu domu č.p.96 a s odsazeným posledním patrem v úrovni střechy.
Mapa