Ročník 2016 / 475 projektů

Skupina

Pokoje- možnosti prostoru (interaktivní výstava o architektuře)

Kancelář
Skupina
Blanická 9, Praha 2
www.skupina.org
Autoři
MgA. Marcela Steinbachova, Barbora Škaloudová
Adresa
Dům umění, nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice
Zahájení projektu
01/2014
Dokončení realizace
09/2015
Popis projektu
Výstava „Pokoje – možnosti prostoru“ / tvořivé a interaktivní představení architektury dětem a nejmladší generaci. Cílem je rozvíjet u návštěvníků různé roviny abstraktního myšlení a překonávat zažité standardy v tvorbě vnitřních prostorů. V pokoji Barva pomocí světel návštěvník proměňuje barevnost a zkoumá působení barev / v místnosti Světlo dotykem rozsvěcí mobilní svítidla, která umisťuje na poličky, zem a mobilní stojánky či zakrývá stínidly / dalším prostorem je Geometrie, který je celý rozdělený černou sítí/rastrem, stěny natřeny magnetickým nátěrem a mobilní magnetické bílé a černé pásky, kterými lze přidávat či zakrývat linky a měnit prostorovou iluzi místnosti / dále pokoj Za zdí, který se věnuje interiérovým konstrukcím a materiálům, odkryty vrstvy nátěrů stěn až k samotné konstrukci, možnost obměňovat vzorkovník materiálů / za průsvitným závěsem poslední pokoj Nábytek s vybavením malého bytu dětského měřítka, vše bílé a na kolečkách, možnost vytvářet různé verze půdorysů / Pokoj vstupu jako čítárna a oddychová místnost. Žádná přesná pravidla ani odkazy k jednomu správnému řešení, příležitost k vlastnímu prožívání a ověřování si vlivu elementů prostoru.
Mapa