Ročník 2016 / Nominace

atelier25 s.r.o.

PASK – Pavilon skla Klatovy

Kancelář
atelier25 s.r.o.
Na Vápenném 257/1
www.atelier25.cz
Autoři
MgA.Martin Kožnar, Ing.arch.MgA. Jiří Bíza
Adresa
Hostašova 917, 339 01 Klatovy
Zahájení projektu
072013
Dokončení realizace
082014
Popis projektu
Rekonstrukce stávajícího pavilonu na pavilon skla. Umístění soukromé sbírky historického skla Loetz a pořádání krátkodobých výstav současného skla. Pavilón byl postaven v roce 1959 v akci „Z“ pro výstavy klatovských karafiátů. Od 80. let do současnosti byl v pavilonu umístěn depozitář a dílny Vlastivědného muzea. Figura pavilonu byla pro nás největší architektonickou hodnotou. Odstranili jsme přidané historické vrstvy, aby vynikl čistý základní tvar pavilonu ve tvaru písmene „U“. Zazdili jsme všechny původní otvory, včetně centrálního vstupu a prolomili symetricky dva nové otvory ve štítech. Jeden otvor je vstupem. Oproti původnímu centrálnímu, je umístěn asymetricky, aby expozice mohla vyplnit celý prostor pavilónu. Orientaci jsme zdůraznili organickou křivkou chodníku vinoucí se z ulice zahradou k pavilonu. Druhý otvor je velké okno s průhledem do zahrady, které dává tušit světlo na druhé straně expozice při vstupu do pavilonu a vytváří tak uvnitř výstavy „pauzu“ s posezením. Třetí otvor je kruhový světlík s horním rozptýleným světlem. Expozice je umístěna do vitrín, které jsou součástí obvodových stěn. Návštěvník se pohybuje v expozici obklopen tvary a barvami historického skla. Tvarování vitrín vychází z geometrie pavilonu a dotváří tak podobu interiéru. Ten je rovněž určen pro krátkodobé výstavy objektů různých měřítek. Součástí expozice je betonové točité schodiště do suterénu, kde je umístěno zázemí. Další technické zázemí se šatnou je ve zděné „kapse“ u vstupu. Bílá sjednocující barva podtrhuje barevnost exponátů i zahrady a nechává vyniknout tvaru pavilonu i vnitřnímu prostoru v jemných odstínech. Organicky tvarovaná zahrada, přístupná veřejnosti, doplňuje geometrický koncept. Grafika a vizuál pavilonu v detailech řezů písma Gotham doplňuje architekturu.
Mapa