Ročník 2016 / 475 projektů

KAMKAB!NET

Památník sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Kancelář
KAMKAB!NET
Kamenná čtvrť 570/6A, 639 00 Brno
www.kamkabi.net
Autoři
Ing. arch. Radim Horák, Mgr. Vladimír Matoušek
Adresa
Petrov, 602 00 Brno
Zahájení projektu
leden 2012
Dokončení realizace
červen 2013
Popis projektu
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh... V něm byl život a ten život byl světlo lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“ (Jan 1) L. P. 863 přišli ze Soluně na Moravu bratři Konstantin a Metoděj a hlásali víru v Krista slovanským jazykem. Dva muži, nadaní poznáním a láskou, opustili bezpečí své vlasti a svou víru a lásku přenesli ve svém srdci do země, kde takové poznání a láska zatím nezapustila kořeny. Světlo přinášené lásky postavili na Písmu. A stalo se... víra v moc takové lásky v té zemi, naší zemi, zapustila kořeny a přinesla plody. Svým výtvarným pojetím památník symbolicky zobrazuje a připomíná tento čin široké veřejnosti a podtrhuje jisté skutečnosti. Dnes již nevíme, jak Cyril a Metoděj vypadali, ale víme, že přinesli slova, písma srozumitelná zdejším lidem a ovlivnili, „prozářili“, naši zem. Pískovcová dlažba je základem prostoru památníku, který vybíhá směrem k městu z prostranství kolem katedrály sv. Petra a Pavla. Dlažbu protíná vsazený bronzový pás ve tvaru kříže, do kterého je odlit v záhlaví uvedený text („Na počátku bylo Slovo...“ a „L. P. 863 přišli na Moravu...“). Na průsečíku kříže vyrůstá sochařský objekt, minimalisticky pojaté, z jednoho bloku božanovského pískovce vytesané sousoší dvou pevně spojených postav, které jsou do čtyř světových stran prořezány znamením patriarchálního kříže. Objekt je zevnitř dutý a je „vyplněn“ světlem vyzařujícím skrze průzory křížů ven. Plochu památníku doplňuje pískovcová lavice ve tvaru obdélníkového kvádru pro spočinutí. Důraz je kladen na jednoduchost a propojenost zvolených materiálů s okolním duchem místa. Součástí byla kultivace celého řešeného území.
Mapa