Ročník 2016 / 475 projektů

Kuba & Pilař architekti

Památník obětem železné opony, Mikulov

Kancelář
Kuba & Pilař architekti
Kopečná 58, Brno
www.arch.cz/kuba.pilar
Autoři
Ing. MA. Tomáš Pilař, Akad. arch. Ladislav Kuba
Adresa
Mikulov, východně od staré celnice – 48.786266 / 16.654872
Zahájení projektu
03/2013
Dokončení realizace
11/2014
Popis projektu
Památník je umístěn v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem, u bývalé „signální silnice„, kterou používala při ostraze hranice a Železné opony pohraniční stráž v období totality. Místo památníku je 1km jihovýchodně od bývalého hraničního přechodu a celnice Mikulov. Původní signální silnice je v současné době frekventovanou turistickou cestou a cyklotrasou. Památník je navržený jako volně stojící objekt složený z 53 vertikál - stél, které symbolizují počet obětí Železné opony v období 1948 – 1989 v tomto úseku hranice. Vertikální kompozice památníku se výrazně uplatňuje v ploché jen mírně zvlněné krajině, památník stojí v ose signální silnice a je viditelný i v dálkových pohledech. Vertikály jsou umístěné v přesném čtvercovém rastru ve čtvercovém obvodu, vytváří strukturu s vnitřním prostorem pro rozjímání a meditaci. Každá z vertikál je tvořena čtyřmi do kříže svařenými pásy z ocelového plechu Corten, do povrchu je vyřezáno jméno a rok úmrtí oběti. Stély vyrůstají přímo z terénu s luční trávou. Naproti památníku je pro spočinutí navržena lavice – masivní horizontální dřevěný hranol pod skupinou stromů.
Mapa