Ročník 2016 / 475 projektů

Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.

OTEVŘENÉ RUDOLFINUM, ÚPRAVA DVORANY A SUKOVY SÍNĚ

Kancelář
Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
www.hrusa-atelierbrno.cz
Autor
Adresa
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
Zahájení projektu
02/2012
Dokončení realizace
11/2015
Popis projektu
Novorenesanční Rudolfinum na náměstí Jana Palacha při pravém břehu řeky Vltavy na Starém Městě bylo vystavěno v letech 1876–1881. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 jako víceúčelové kulturní zařízení s koncertní síní a výstavními sály. Rudolfinum nechala postavit u příležitosti 50. výročí svého založení Česká spořitelna, která požádala následníka habsburského trůnu arcivévodu Rudolfa, aby stavba byla pojmenována po něm. Na stavbu budovy byla vypsána veřejná soutěž a následně byla výstavba svěřena architektům Josefu Zítkovi a Josefu Schulzovi, kteří ji dokončili v roce 1881. Stavba dostala jméno po korunním princi Rudolfovi. Roku 1884 byla zřízena koncertní síň (dnes Dvořákova síň). V zadním traktu se nachází menší koncertní sály, Sukova síň a Kubelíkova síň. Po vzniku Československa byla budova označována jako Dům umělců. Budova byla několikrát upravována, v meziválečném období dokonce pro potřeby československého parlamentu (autorem přestavby byl Rudolf Kříženecký). Ten zde zasedal od roku 1919 do 1941. V roce 1920, 1927 a 1934 zde byl zvolen prezidentem Republiky československé Tomáš Garrigue Masaryk. V poválečném období byla budova sídlem Hudební fakulty Akademie múzických umění a České filharmonie. Objekt byl celkově obnoven a dispozičně upraven v letech 1990 – 1992 s respektováním některých předchozích úprav pro Poslaneckou sněmovnu v meziválečné době i z doby první rehabilitace pro hudební produkce v letech 1940 - 1941. Zejména v 1.NP a podzemních podlažích byly dispozice i řešení zásadněji upraveny pro potřeby České filharmonie.
Mapa