Ročník 2016 / Nominace

Lennox architekti s.r.o.

Oranžérie Čerčany

Kancelář
Lennox architekti s.r.o.
Na Petynce 987/38, Praha 6
www.lennoxarchitects.blogspot.cz
Autor
Adresa
Brigádníků 46, Čerčany
Zahájení projektu
10/2009
Dokončení realizace
08/2011
Popis projektu
Stavba oranžerie vznikla na objednávku manželského páru, jako součást velké, parkově upravené zahrady, která byla založena ve 30. letech minulého století okolo rodinné vily. Návrh ideově vychází ze starých zámeckých oranžerií, které byly jednoduchými a velkorysými stavbami – jakýmisi galeriemi rostlin. Snahou bylo vytvořit objekt, který i přes své malé rozměry zachytí část oné velkorysosti a jednoduchosti starých oranžerií. Stavba, která naváže na kompozici zahrady, na její proměnnou barevnost, a která se stane místem pro odpočinek v zahradě. Oranžérie je umístěna na nejvyšším místě mírně svažité zahrady, téměř v ose záhonu růží, který tvoří předprostor vily. Poloha vychází z důležité orientace ke světovým stranám a také z umístění vzrostlých stromů. Tvar stavby je odrazem vnitřního prostorového uspořádání, které podléhá volbě různě velkých rostlin pěstovaných v oranžerii. Byl navržen konglomerát tří prostorů, které mají jinou výšku a šířku, ale jsou spojeny pravidelným rastrem nosných rámů. Vnitřní prostor je vlivem měnící se výšky, šířky a úhlu oslunění nečekaně bohatý. Vstup je umístěn do střední dvorany s prosklenou střechou. Na dvoranu navazují dvě nižší křídla s plnou střechou. Zadní plná, masivní stěna tvoří pozadí pro pečlivě vybranou skladbu rostlin – juky, olivovníky a citrusy. Konstrukci tvoří 11 tuhých rámů, zavětrovaných plnými plochami zadní stěny a střechy. Stavebním materiálem oranžerie je červený cedr. Prvotní představa pracovala s masívním materiálem, který byl vnímán jako zásadní pro atmosféru stavby. Dřevo dává stavbě archetypální vzhled a navazuje na podzimní barevnost zahrady. Podzim je období, kdy se část rostlin přesouvá do interiéru oranžerie a stavba začíná opravdu žít.
Mapa