Ročník 2016 / 475 projektů

STUDIO ŠPAČEK

Obřadní síň Benešov

Kancelář
STUDIO ŠPAČEK
Phov 1, 256 01 Benešov
www.studio-spacek.cz
Autor
Adresa
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zahájení projektu
01/2011
Dokončení realizace
06/2011
Popis projektu
Hlavním cílem při vytváření nového konceptu obřadní síně byla snaha potlačit dojem, že se člověk nachází v prostředí úřadu. Měl být naopak vyvolán pocit prostředí pro obřady tradičně výjimečného, například sakrálního. Prvky jako klenba či sloupořadí zde byly nahrazeny moderními analogiemi, to vše za podpory nenahraditelné slavnostní symetrie prostoru. Na emoce by mělo zapůsobit vlnění stropu evokující sinusoidu života, levitace obřadní menzy připomínající výjimečnost a vzácnost situace, i kruhová prosvětlená kopule nad menzou jako náznak uvolnění myšlenek od pozemské každodennosti. Převažující bílá a zlatá barva interiéru symbolizuje čistotu a začátek cesty, a zde užité zobrazení lilie se už od antiky spojovalo s vírou v dobro a s láskou. A nad pultem registrátora účastníků obřadu se vznáší latinský citát, který je připisován svatému Augustinovi, a který zdůrazňuje tři zásady dokonalého soužití v lidském společenství – svornost, toleranci a lásku.
Mapa