Ročník 2016 / Nominace

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích

Kancelář
Ateliér zahradní a krajinářské architektury
Opletalova 6, Brno
http://www.arch.cz/sendler/
Autoři
Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová, DiS.
Adresa
Jiráskovy sady, Litoměřice
Zahájení projektu
2011
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Základní princip architektonického řešení byl založen na vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu. Řešení vycházelo ze stávajícího stavu s přihlédnutím na aktuální potřeby jak provozní, funkční tak i kompoziční. Zásadní proměnou prošla cestní síť, která reaguje na místní pěší tahy a potřeby spojnic důležitých veřejných budov v hierarchickém členění. Parkem jsou vedeny dvě hlavní diagonální cesty doplněné odpočívadly s mobiliářem, které jsou dotvářeny vedlejší cestní sítí. Ve střední části parku se nachází polyfunkční parter jako srdce celého území. Integruje jednotlivé parkové aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. Parter je doplněn vodními prvky, mobiliářem. Hřiště poblíž kavárny prošlo úpravou povrchů a následným doplněním kvalitního mobiliáře. Hřiště v severovýchodní části bylo odstraněno a volný prostor byl využit pro nové atraktivní herní prvky z akátových kůlů, lanovou pyramidu a rámovou houpačkou. Sportovní hřiště v jihovýchodní části za kostelem bylo modifikováno, byl položen nový kryt a doplněno vybavením. Pro studenty vznikl v západní části „gymnaziální“ altán, který byl pojat jako místo setkávání nejen mladší generace návštěvníků. Jedná se o výtvarně zpracovaný atypický objekt z akátových kůlů, dubových hranolů a fošen. Dominantní úpravou bylo začlenění stávajícího pomníku do nově vytvořené kompozice parku. Vzniklá terénní modelace oseta bohatě kvetoucí bylinnou směsí citlivě poukazuje na pietu daného místa. Osobitost dodává Jiráskovým sadům záměrná barevnost, originální prvky využívající úryvky z díla básníka K. H. Máchy a hravý souřadnicový systém s piktogramy.
Mapa