Ročník 2016 / 475 projektů

Kuba & Pilař architekti

Obchodní a administrativní budova Biskupská

Kancelář
Kuba & Pilař architekti
Kopečná 58, 602 00 Brno
www.arch.cz/kuba.pilar
Autoři
akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. M.A. Tomáš Pilař, Ing. arch. Martin Klimecký
Adresa
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
Zahájení projektu
01/2007
Dokončení realizace
03/2011
Popis projektu
Budova je součástí zástavby, která v současné době vzniká kolem novodobě proražené komunikace Biskupská, nacházející se v historickém centru Moravské Ostravy. Stavba je navržena jako jednoduchý prosklený hranol na protáhlém lichoběžném půdoryse, který dotváří městský blok a vytyčuje jeho dvě nároží. Vnější obrys stavby na jihozápadní straně reaguje na linii diagonálního průrazu Biskupské, na kratších stranách půdorysná stopa budovy navazuje na průběh uličních čar ulic 28. října a Kostelní. Stavba má dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. V podzemních podlažích budovy je umístěno pakování a technické zázemí, přízemí je využito pro obchody a ve vyšších podlažích jsou univerzální administrativní plochy s možností flexibilního členění. Hlavní vstup do budovy a velký prosklený výkladec jsou orientovány do pěší zóny ulice 28. října, další výkladec je umístěn do ulice Biskupské. Jednoduché pojednání fasády je protipólem bytového domu na protější straně ulice - obvodový plášť stavby tvoří prosklená fasáda s hliníkovým tahokovem, vloženým do vnější dutiny izolačního trojskla. Stínící prvek výrazně snižuje průnik slunečního záření a zatížení budovy teplem při minimálních nákladech na údržbu, zároveň zabezpečuje soukromí uvnitř budovy a sceluje její objem z vnějšího pohledu. V nočních hodinách dodávají stavbě novou dimenzi velká kruhová stropní svítidla v administrativních podlažích. Nosná konstrukce stavby je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Typem konstrukce se jedná o dispoziční trojtakt se dvěma řadami sloupů s hlavicemi a konzolami po stranách.
Mapa