Ročník 2016 / 475 projektů

CMC Architects

Nová Karolina Park

Kancelář
CMC Architects
Jankovcova 49, Praha, 17000
www.cmca.cz
Autoři
Dipl. arch. David R. Chisholm, Akad. arch. Vít Máslo
Adresa
28. října 65, Ostrava
Zahájení projektu
09/2007
Dokončení realizace
07/2013
Popis projektu
Kancelářský objekt Nová Karolina Park je elegantní prosklenou hmotou s oblými nárožími a velkorysými vstupními portály, asimilující zároveň urbanistické rysy hlavního bulváru vstupujícího do historického centra města Ostravy. Urbanistické řešení objektu je součástí kontinuální proměnlivé sítě veřejných náměstí, dvorů, parků a zahrad v rámci Ostravy. Situování objektu je přímo limitováno právě starým důlním dílem Karolina, které svým ochranným pásmem zároveň definuje rozměry vnitřního nádvoří. Záměr, týkající se fasád, má technický i estetický rozměr – zavedením grafického prvku (na vnější fasádě), -stínícího potisku na každém druhém modulu- snižuje tepelné zisky od slunečního záření o cca 20 % a poskytuje tak každému kancelářskému prostoru vlastní volbu stíněného skla nebo možnost zcela průhledného skla. Velikost fasádního modulu je 1,35 m - nejefektivnější rozměr pro navrhování variabilní vnitřní dispozice kanceláří - modul navazuje na statický systém (8,1 m) a na uspořádání garáží (2,7 m). Větší prosklené plochy o velikosti 2,7 m x 7,3 m jsou začleněny do vnější fasády, aby vyjádřily dynamiku pohybu a aby bylo umožněno vyniknout zcela odlišnému, překvapujícímu charakteru městského prostoru uvnitř nádvoří. Návrh parkových úprav a citlivé řešení pěších cest bylo nalezení vztahu mezi objektem obchodního centra a projektu, jako vstupního portálu do nově vznikajícího areálu. Diagonální pohyb mezi oběma projekty a městem se stal nosným konceptem, s prvky zeleně podél cesty, a na ploše nádvoří. „Vesmírné čáry“ (realizované linie) v nádvoří a branách tuto nově definovanou, ale existující městskou diagonálu podporují a zvýrazňují. Záměrem bylo vytvořit atmosféru překvapení, která podporuje pohyb a zároveň nabízí sociální interakci a místo k relaxaci.
Mapa