Ročník 2016 / Nominace

Architekti DRNH

Národní centrum zahradní kultury – Kroměříž

Kancelář
Architekti DRNH
Průchodní 2, Brno
www.drnh.cz
Autoři
ing. arch. Antonín Novák, ing. arch. Petr Valenta, ing. arch. Eduard Štěrbák, Ing. Zdeněk Sendler - zahradní úpravy, Ing. Přemysl Krejčiřík - zahradní úpravy, Dr. Ing. arch. Otakar Kuča - zahradní úpravy, Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík - urbanistický generel a supervize
Adresa
Kroměříž, Arcibiskupský zámek a zahrady
Zahájení projektu
11/2009
Dokončení realizace
01/2015
Popis projektu
Jedná se o komplexní projekt multioborového centra, jehož založení a existence je úzce spjata s provozem, obnovou a údržbou památky světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO - Zámku se zahradami v Kroměříži. Záměrem projektu je vytvoření instituce, která se bude orientovat na vytváření odborných metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v ČR. Dále pak na identifikaci, zpracování a následné praktické ověřování, dokumentaci, výstavní, publikační, vzdělávací a edukační činnost vztahující se k tématu zahradní kultury. Nejen v rámci České republiky, ale i minimálně ve střední Evropě není v současnosti obdobně koncipované centrum, jež v sobě zahrnuje všechny výše popsané aktivity. Soustředěním do jednoho prostoru dostane návštěvník kompletní a vyčerpávající informace pro vytvoření obrazu o šíři tématu zahradní kultury. Realizace projektu v architektonické rovině sestává z dílčích stavebních zásahů strategicky směřovaných do vybraných částí památky UNESCO: Arcibiskupský zámek - Realizace vstupní expozice, informační centrum, výstavní prostory a gift shop. Podzámecká zahrada - Nové technické zázemí pro údržbu historické zahrady. Jednotlivé objekty nových skladů a garáží pro mechanizaci jsou navrženy jako konstrukčně samostatné, jednopodlažní dřevostavby s pultovou střechou. Společně s patrovou stavbou se zázemím pro zaměstnance a dílnami tvoří kompozici obklopující ústřední dlážděný dvůr. Květná zahrada - Vytvoření zázemí pro edukační aktivity, památková obnova nepřístupných částí zahrady (Holandská zahrada, Ptáčnice, Pstruží rybníky, Králičí kopec), obnova zahradnického provozu, novostavba pěstebního skleníku, opravy vstupního objektu, Palmového a Studeného skleníku.
Mapa