Ročník 2016 / 475 projektů

Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.

NÁRODNÍ CENTRUM DIVADLA A TANCE – JÍZDÁRNA A DOMEK ZAHRADNÍKA, VALTICE

Kancelář
Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
www.hrusa-atelierbrno.cz
Autoři
prof. Ing. Petr Hrůša,
Adresa
Státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice
Zahájení projektu
10/2009
Dokončení realizace
06/2015
Popis projektu
Obnovované objekty jsou součástí rozsáhlého zámeckého komplexu, který se nachází na severovýchodním výběžku jižně od náměstí, v centrální části města Valtice. Nejvyšší nádvoří zámeckého komplexu je oproti náměstí v převýšení cca 14 m, nejnižší nádvoří v převýšení cca 5 m oproti náměstí. Obnovovaná část je nejseverněji položenou částí zámeckého komplexu a terasovitou plošinou po svém obvodu přiléhá k náměstí a to s převýšením cca 5 m. Stavební úpravy byly provedeny u tří ze čtyř hlavních částí severozápadního křídla předzámčí. Jedná se o budovy původní jízdárny, tzv. domku zahradníka a dvorní fasádu Španělské konírny, která přímo navazuje na objekt jízdárny. Úpravy byly prováděny v rámci stávajících objektů barokního zámeckého komplexu. Ten vychází z původního barokního principu a to, co je skvící se jako zvláštní a neobvyklé, tak zároveň slouží k označení předbarokní logické figury. V tomto pojetí rekonstrukce barokního prostředí jízdárny jde zejména o přiblížení se idei dokonalé formy v kompozici, která je původně čistě reprezentativní a tak definovaná jako nestandardizovaná.
Mapa