Ročník 2016 / 475 projektů

Casua spol. s r.o.

Náměstí Orionka

Kancelář
Casua spol. s r.o.
Běžecká 2407, 169 00 Praha 6
www.casua.cz
Autoři
Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Petr Jambor, prof. akad. Michal Gabriel
Adresa
Korunní 108, 101 00 Praha 10
Zahájení projektu
08/2004
Dokončení realizace
01/2011
Popis projektu
Náměstí Orionka navazuje na výstavbu obytného souboru Rezidence Korunní na Královských Vinohradech na samém okraji  Prahy 10, v lokalitě vnímané v mysli všech Pražanů pod názvem Orionka, podle původní továrny na čokoládu manželů Maršnerových - Orion, která zde stávala. V rámci výstavby obytného souboru Rezidence Korunní, vznikl odsazením uliční čáry objektu orientovaného do Korunní ulice nový městský prostor "náměstí Orionka", který nejen že vytváří předprostor tomuto objektu, ale také obohacuje okolí o prvky zeleně a městského mobiliáře. Realizace předprostoru si vyžádala úpravu původní trojúhelníkové travnaté plochy se vzrostlými stromy v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, ke které byla připojena druhá trojúhelníková plocha darovaná městu investorem. Dominantou tohoto prostoru a zároveň důležitým novým orientačním bodem celého okolí je kamenný pylon "Orionka" od akad. sochaře Michala Gabriela, který je umístěn v blízkosti tramvajové zastávky a vstupu do nově navrženého objektu. Pylon by měl sloužit jako orientační prvek a místo setkávání lidí tzv. "meeting point". Ve skulpturálním pojení nápisu Orionka se snoubí sochařské umění s místopisnou informací. Pylon je vyroben z pískovce.
Mapa