Ročník 2016 / 475 projektů

studio NEW WORK

Náhrobek hudebního skladatele Jana Nováka

Kancelář
studio NEW WORK
Vranovská 102, Brno 614 00
www.newwork.cz
Autoři
MgA. Svatopluk Sládeček, Ing. arch. Lucie Surá, Ing. arch. Petra Bitaudeau Vašková
Adresa
Ústřední hřbitov v Brně
Zahájení projektu
2010
Dokončení realizace
2011
Popis projektu
Jan Novák, vynikající český skladatel 20. století, který roku 1946 absolvoval brněnskou konzervatoř u profesora Viléma Petrželky a studoval v USA u Aarona Coplanda a Bohuslava Martinů, žil v Brně v letech 1948 – 1968. V té době zkomponoval například balet Svatební košile nebo Koncert pro dva klavíry a scénickou hudbu ke hře Ludvíka Kundery Totální kuropění, dále skládal filmovou hudbu pro režiséry Karla Kachyňu a Jiřího Trnku. Skladatel, který dával zcela otevřeně najevo svůj nesouhlas s totalitním režimem a jehož dílo bylo doma soustavně umlčováno, v roce 1968 s rodinou emigroval. Žil nejdříve v Dánsku, později v Itálii a Německu. V emigraci vytvořil mimo jiné kantáty Ignis pro Ioanne Palach a Planctus Troadum jako odezvu na události v rodném Československu a operu Dulcitius. Ve své tvorbě používal latinu, kterou považoval za univerzálně přístupný jazyk. Jeho kompozice charakterizuje hýřivá fantazie a hravost. Skladatelova urna byla na jaře roku 2011 přenesena z italského Rovereta do Brna a uložena do hrobu na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. Architektura Pomník tvoří čtyři desky a čtyři žulové trámce stejných rozměrů. Na svislých stěnách trámců je po obou stranách latinský nápis MVSARVM CVLTOR JAN NOVÁK 8. 4. 1921 – 17. 11. 1984. Skladba pomníku začíná a končí polovinou modulu žulové desky. Pomník se pak z obou stran jeví stejně a perspektiva dává nápisu správné pořadí.
Mapa