Ročník 2016 / Nominace

HŠH

Multifunkční sál v Litomyšli

Kancelář
HŠH
Grafická 20, Praha 5
www.hsharchitekti.cz
Autoři
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. Akad. arch. Jan Šépka
Adresa
Litomyšl
Zahájení projektu
2007
Dokončení realizace
06/2014
Popis projektu
Jedna z prvních realizací úprav na Zámeckém návrší v Litomyšli - multifunkční sál. Inspirací pro návrh je hudební nástroj. Úkolem bylo do historické budovy kočárovny navrhnout univerzální sál pro pořádání koncertů, výstav, přednášek a dalších společenských akcí. Obtížnost tohoto úkolu spočívala ve velké době dozvuku stávajícího prostoru, který přesahoval 4 sekundy. To je dobré například pro varhaní koncert, ale problém pro komorní hudbu nebo mluvené slovo. Vzhledem k různorodosti těchto požadavků a historické hodnotě objektu byl do stávajícího prostoru vložen nový objekt, který má v sobě integrovanou techniku pro změnu funkce. Nový objekt je složen ze dvou částí. Posuvného čela a pevného korpusu. V korpusu jsou umístěny šatny učinkujících, prostor techniků a sociální zařízení hostů. Posuvné čelo pojíždí po kolejnicích v podlaze a jako paravan vymezuje prostor pro jednotlivé akce. Tímto způsobem můžeme nastavit proporce prostoru a i jeho akustické parametry. Posuvné čelo po odsunutí slouží jako prostor techniků a po zaklapnutí jako sklad židlí. Podlahu tvoří zvedané praktikábly. Praktikábly umožňují samostatný zdvih pódia, elevaci hlediště nebo individuální členění podlahy při výstavách. Okraj podlahy je lemovám kolektorem s otopnými tělesy a osvětlením. Scénická a osvětlovací technika, akustické rezonátory prvky jsou umístěny na nezávislé hrazdě pod stávajícím betonovým stropem. Vložený objekt má ocelovou konstruci opatřenou laminátovou skořepinou. Medová barva a průsvitnost laminátu dodává vloženému objektu vznešený vzhled. Ve výsledku objekt působí jako broušený šperk vložený do historického sálu.
Mapa