Ročník 2016 / 475 projektů

Prof. ing. arch. Ivan Ruller

Multifunkční centrum

Kancelář
Prof. ing. arch. Ivan Ruller
Kalvodova 1, 602 00 Brno
--
Autoři
Prof. ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Martin Borák
Adresa
Hlinsko v Čechách
Zahájení projektu
05/2008
Dokončení realizace
09/2011
Popis projektu
Myšlenka využít opuštěné učňovské středisko na kulturní městské zařízení se ukázala velmi užitečnou pro město, které bylo také investorem celé akce posílené dotací z evropských fondů. Původně třípodlažní budova se suterénem byla postavena v padesátých letech a sloužila jako učebny. Dva dvorní trakty sloužily na jedné straně jako jídelna s kuchyní, na straně druhé jako dílny, sklady a garáže. Koncepce centra je částečně rekonstrukcí hlavní budovy, kde je hlavní vstup, šatna a restaurace v přízemí. Ve zbývajících dvou podlažích jsou klubovny zájmových organizací, galerie, kanceláře vedení a výtvarný ateliér. K plánovanému umístění loutkového divadla v nejvyšší části budovy zatím z finančních důvodů nedošlo. Dostavba v bývalém dvorním prostoru slouží jako divadelní sál o kapacitě 300 diváků a kino pro 100 diváků. Na vstupní část navazuje rozsáhlé foyer s bufetem. Vzhledem k tomu, že celé zařízení bude sloužit i společenským událostem, např. plesy s až 600 návštěvníky, je navrženo rozsáhlé foyer umožňující uspokojit všechny nároky města i regionu. Víceúčelovost také umožňuje uplatnění zasouvacího hlediště v kině i divadelním sále, což při propojitelnosti celé této části s rovnou podlahou také odpovídá záměrům investora. Stavební řešení rekonstrukce spočívá u stávající části v kompletní obnově všech prvků, oken, dveří, podlahy a instalace topení. Dostavba je řešena nosnou železobetonovou konstrukcí, sál je vybaven viditelným dřevěným rámem v souladu s akustikou. Interiéry jsou z pohledového betonu s částečným obložením stěn jilmem a zrcadly. Vnější architektura je sjednocena pro starou i novou část provětrávanou keramickou fasádou ve třech odstínech hnědé a pískové ve formátu 90/45 cm. Tato koncepce také vycházela z nutnosti zateplit stávající budovu.
Mapa