Ročník 2016 / 475 projektů

PROJEKTSTUDIO EUCZ, S.R.O.

MĚSTSKÝ STADION OSTRAVA

Kancelář
PROJEKTSTUDIO EUCZ, S.R.O.
OPAVSKÁ 6230/29A, 708 00 OSTRAVA
http://projektstudio.cz/
Autor
Ing. arch. David Kotek
Adresa
Ostrava-Vítkovice
Zahájení projektu
09/2012
Dokončení realizace
09/2015
Popis projektu
Stadion se dělí na dvě části, rekonstruovanou západní tribunu s novým press centrem a dostavbu krytých tribun tvaru C. Obě části tak tvoří jeden celek. Projektstudio navrhlo architekturu celého areálu a zpracovalo projektovou dokumentaci rekonstrukce západní tribuny. Generálním projektantem nových tribun byl Hutní projekt Ostrava, (Ing. Milan Dobiáš a Ing. Josef Zlámal). Architektura „nového“ stadionu vychází ze stávajícího tvaru atletického oválu s respektováním zachované původní kryté západní tribuny stadionu. Design nových tribun je definován tvarem jejich nosné ocelové konstrukce a sklonem stupňů. Betonové prefabrikované stupně pak tvoří samotné hlediště. Tribuny jsou kryté střechou s dvojím pláštěm. Hlavní rámy nosné konstrukce však zůstávají přiznané. Vnější opláštění střešní části tvoří hladký titanzinkový plech s dvojitou stojatou drážkou. Fasádní opláštění tvoří mírně předzvětralé titanzinkové kosočtvercové šablony a jeho průběh sleduje křivku odvozenou z tvaru hlavního nosného rámu. Vstup do jednotlivých sekcí tribuny je řešen přímo z terénu jednotlivými rampami, které vyúsťují za pátou řadou sezení. Vstupy na tribuny jsou situovány mezi přízemními vestavky pod konstrukci tribun. Vstupní rampy „vybíhají“ jako červený koberec před samotný nástup na tribuny do zpevněné plochy. Vestavky pod tribunami hmotově i vzhledově navazují na celkový architektonický koncept krystalů. Jedna se o hmoty nepravidelných půdorysů a šikmých atik. Za novými tribunami vzniká rozšířený vnitřní prostor, kde jsou v rámci oplocení umístěny další krystaly zázemí pro diváky – toalety a občerstvení, které jsou koncepčně i barevně shodné s vestavky pod tribunami. Tak působí areál celistvě a přitom lehce a hravě.
Mapa