Ročník 2016 / 475 projektů

DOMYJINAK, s.r.o.

Mateřská škola Cukrovar

Kancelář
DOMYJINAK, s.r.o.
Vranové 1.díl 95, 468 22, Malá Skála
domyjinak.cz
Autoři
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jan Černoch, Ing. arch. Tereza Lemperová
Adresa
Bulharská 1900, Úvaly, 250 82
Zahájení projektu
07/2013
Dokončení realizace
05/2015
Popis projektu
Ideou řešení bylo vytvoření přízemní bezbariérové stavby, zapadající do okolního prostředí s objekty individuálního bydlení, členící pozemek na jednotlivá prostranství, propojující interiér stavby s exteriérem přírodního prostředí, umožňující volný pohyb dětí, vytvoření přehledného a vysoce variabilní prostorového konceptu jednotlivých bloků s dětskými třídami, které je možno seskupovat do etapových celků, které jsou schopné fungovat samostatně, a ke kterým je možné připojit blok společné kuchyně. Koncept stavby se opírá o kompozici vzájemně posunutých pravidelných geometrických bloků, prořezaných atrii a střešními světlíky, reprezentujících jednotlivé funkční celky stavby. Jednotlivé hmoty objektu respektují pomyslnou severní linii uliční čáry, jižním směrem se kompozice rozvíjí do prostorů s atriovým charakterem. Hmoty jsou vzájemně posunuty tak, aby poskytovaly ideální provozní podmínky pro jednotlivé třídy a také respektovaly okolní zástavbu.Objekt je umístěn v severozápadní části pozemku s atrii orientovanými k jihu. Přístup do jednotlivých oddělení je umožněn přes atrium a část společné zahrady z ulice Bulharská. Ze stejné ulice je zajištěno zásobování kuchyně. Objekt nové mateřské školky je rozdělen na možné etapy výstavby – dvě realizovaná oddělení je možné doplnit o další dvě. Jedno oddělení je dimenzováno pro 24 dětí. Významným prvkem návrhu jsou atria, která poskytují polouzavřený prostor pro každou jednotlivou třídu. Zde se mohou děti z jedné třídy volně pod dozorem učitelky pohybovat ve své „komunitě“. Z atrií pak mají děti přístup přímo na společnou zahradu, která je orientována do jižní části pozemku. Fasáda je tvořena dřevěnými lamelami různých barev. Barvy jsou rozděleny dle oddělení, usnadní dětem orientaci a zpříjemní jejich prostředí.
Mapa