Ročník 2016 / 475 projektů

0,5 Studio

Mary Duras

Kancelář
0,5 Studio
Gerstnerova 5, Praha 7, 170 00
www.05studio.cz
Autoři
MgA. Pavel Nový, MgA. Vít Svoboda, Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
Adresa
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
Zahájení projektu
04/14
Dokončení realizace
06/14
Popis projektu
Mary Duras (1898–1982) Oblastní galerie Liberec, 12. 6.–31. 8. 2014 Kurátor Ivo Habán připravil pro Oblastní galerii Liberec retrospektivu Mary Duras, nejvýznamnější německy hovořící sochařky v Československu. Díky rozsáhlé zápůjčce byla poprvé v historii komplexně představena doposud stále ne zcela doceněná umělkyně, jejíž životní příběh dramaticky poznamenaly historické události 20. století a jejíž tvorbu posléze na dlouhou dobu rozdělila železná opona. Exkluzivní sochařská přehlídka byla koncipovaná do galerijního prostoru bývalé podbazénové haly zrekonstruovaných neorenesančních lázní. Hlavní obdélný prostor se sochařskými díly byl u vstupů předělen velkoplošnými panely. Divákovi se tedy přímo neotevřel pohled do expozice a měl možnost se v improvizovaném předsálí seznámit s biografií autorky. Společným rozhodnutím kurátora a architektů bylo zvoleno výrazné a netradiční modré ladění soklů do umělkyní oblíbené melancholické barvy. Klíčem řazení soch byl jejich rozměr a sochařská forma. Jasná geometrická síť expozice umožňovala divákovi dobrou orientaci. Retrospektiva představila téměř šest desítek sochařských děl doplněných kresbami a projekcí. Výstava nabídla současně také pohled na méně známou tvář sochařské scény meziválečného období. Část expozice odlišená bílými sokly byla věnována srovnání Mary Duras s dalšími ženami sochařkami, jejími česky i německy hovořícími vrstevnicemi, s nimiž se potkávala na domácích i zahraničních výstavách. Výstavu volně doprovodila dvojjazyčná odborná monografie s katalogem díla.
Mapa