Ročník 2016 / 475 projektů

Huť architektury Martin Rajniš

MAJÁK A MUZEUM JÁRY CIMRMANA

Kancelář
Huť architektury Martin Rajniš
Úvoz 228/5, Malá Strana 118 00, Praha 1
http://hutarchitektury.cz/blog/projekty/cimrman/
Autoři
Prof. Ing. Arch. Martin Rajniš, MgA. David Kubík
Adresa
Příchovice, Kořenov
Zahájení projektu
1/2009
Dokončení realizace
6/2013
Popis projektu
Muzeum a Maják Járy Cimrmana vznikly na popud Aleše Voverky. Stavba doplňuje areál U Čápa na jižním svahu pod Příchovicemi v Jizerských horách. Rozhledna i Muzeum by měly zvýšit návštěvnost penzionu v letních měsících. Investoři se zde snaží z vlastních zdrojů (bez dotací) vybudovat příjemné, fungující místo. Výjimečný krajinný rámec je jim blízký, budují zde pastviny, stezky, starají se o aleje a postavili zde rozhlednu. Muzeum Cimrmanovy doby prakticky není vidět. Je kompletně zanořené do svahu a kryje ho kamenná stěna, která se plynule napojuje na ostatní zdi probíhající po vrstevnici areálem. Dalo by se říci, že jde o horizontální prvek pro toto místo typický. Estetický koncept stavby spočívá právě v kontrastu horizontálních zdí a vertikály v podobě dřevěné konstrukce Majáku. Kámen je těžený přímo na místě výkopu, dřevo pochází z Jizerských hor (konstrukce douglaska, schodiště dub). Návštěvník vstupuje otvorem v kamenné zdi do muzea, (které vznikalo ve spolupráci se skutečnými Cimrmany) a pokračuje přímo ze středu muzea vzhůru po točitém schodišti do výšky 18m na vyhlídkovou plošinu Majáku. Vršek Majáku je opatřen typickými atributy, jako je ochoz, stožár, korouhev, segmentové zasklení. Je zde umístěno panorama s popiskami okolí. Špička majáku +25,6m Výška očí návštěvníka +19,8m Průměr majáku 4,7m Zastavěná plocha muzea 162m2
Mapa