Ročník 2016 / 475 projektů

Pavel Míček Architects

Loft – Zlín, Kostelec / konverze bývalého tanečního sálu na obytný dům

Kancelář
Pavel Míček Architects
Tř. Tomáše Bati 196, Zlín 76001
www.pavelmicek.com
Autor
Ing. arch. Pavel Míček
Adresa
Přehradní 311, Zlín Kostelec
Zahájení projektu
02/2010
Dokončení realizace
03/2013
Popis projektu
Parcela, svažující se jižním směrem, poskytuje velkorysé výhledy na hladinu přehrady rámované zalesněnými kopci na protějším břehu. Čistý obdélníkový půdorys budovy bývalého tanečního sálu je k ulici přisazen svou kratší severní stranou, delší strany sousedí s minimálními odstupy od sousedních domů, jižní strana se otevírá do zahrady. Cílem projektu konverze stávajícího objektu je umožnit jeho nové využití propojující pracovní aktivity s vlastním bydlením. Návrh přestavby je motivován snahou o maximální zachování původní atmosféry plynoucí z velkého otevřeného prostoru uvnitř budovy. Do stávajícího objemu definovaného čtyřmi zděnými stěnami se sedlovou střechou je vložena nová bílá dvoupodlažní struktura, která ve svých útrobách ukrývá soukromé prostory. Ústřední prostor loftu je v několika místech otevřen až po krov a velkoryse přijímá jižní slunce prostřednictvím výrazného prosklení. Návrh je založen na práci se vzájemným napětím mezi prostory s odlišnou proporcí, rozdílnou intenzitou denního světla, otevřeností a uzavřeností, ale také mezi starým a novým. Z původních konstrukcí je zachováno obvodové cihelné zdivo. Nové stropy nad přízemím jsou železobetonové. Nová střecha s přiznanou smrkovou konstrukcí krovu je opatřena krytinou z titanzinku. Okna jsou smrková. Vnější povrch zdiva je izolován minerální vatou s hladkou šedou omítkou. Podlahy v přízemí budou z broušeného betonu, v patře jsou podlahy dubové. Ing. arch. Pavel Míček
Mapa