Ročník 2016 / 475 projektů

Martinek / architect

Loft Řevničov

Kancelář
Martinek / architect
Bubenská 1/1477, Praha 2
www.pavelmartinek.com
Autor
Ing.arch.Pavel Martinek
Adresa
Husova 524 Řevničov
Zahájení projektu
07/2012
Dokončení realizace
01/2015
Popis projektu
Dříve byla pekárna tvořena areálem s vnitřním dvorem obklopeným hospodářskými staveními. Dodnes zůstaly zachovány pouze objekty do ulice, sýpka, komín a mlýnice. Předmětem rekonstrukce byla sýpka. Stavební program pro její využití se nehledal lehce. Zprvu se uvažovalo o využití pro vlastní reprezentativní kanceláře investora nebo bydlení. Nakonec padlo rozhodnutí o výstavbě bydlení pro další prodej. Od prvotních úvah bylo jasné, že vertikální bydlení není pro standardního klienta. Proto bylo důležité dosáhnout přesvědčivého výsledku pro okruh klientu se zájmem o industriální estetiku. Východiskem architektonického konceptu bylo zachování výrazu objemu stavby v původním tvaru a měřítku. Proto bylo rozhodnuto jít cestou volné kompozice oken, přičemž hlavní obtížnost spočívala v jejich správném rozmístění ve vztahu k funkčnosti dispozice. Pro vytvoření obytné dispozice bylo zapotřebí redukovat negativní dojem vertikality. To se podařilo částečně tím, že první a poslední podlaží je otevřený prostor přes celý půdorys. Druhé a třetí podlaží představují menší místnosti, třetí podlaží je otevřeno do podlaží posledního. Konstrukčně se silo skládá ze čtyř vertikálních komora pro uskladnění obilí. Během realizace bylo přízemí zcela vyčištěno od vyzdívek a odhalen původní skelet. V horní části sila byly vestavěny stropy a vyřezány otvory. Posléze byla fasáda obložena tepelnou izolací. Získání přesné roviny zateplení s rovinou oken bylo nejkomplikovanější prací během rekonstrukce, neboť křivost původních stěn byla značná.
Mapa