Ročník 2016 / 475 projektů

Fránek Architects s.r.o.

LIKO-NOE

Kancelář
Fránek Architects s.r.o.
Kamenná 13,639 00, Brno
www.franekarchitects.cz
Autoři
Ing. arch. Zdeněk Fránek, , ,
Adresa
U Splavu 1419,684 01 Slavkov u Brna
Zahájení projektu
08/2014
Dokončení realizace
10.5.2015
Popis projektu
Zadáním vývojového centra firmy LIKO-S bylo vytvořit prototyp komerčního objektu. Celá stavba a její provoz vychází z konceptu s názvem PŘÍRODNÍ TEPELNÁ STABILIZACE. Znamená to, že bude pracovat pouze s energiemi získanými z přírodních zdrojů, ať už půjde o sluneční záření nebo chlad z podzemí. Obejde se však bez speciálních strojních zařízení. Architektura objektu představuje dichotomní pojetí prostoru svou dvojakostí zvyšující účinek na člověka. Ten má pocit, že vstupuje do něčeho spojeného se zemí, s prapodstatou vizuálně představovanou velkými koly plnými zeleně. Konstrukce vnitřní rovná se struktura vnější. Tíha konstrukce je její pravdivostí popřena a zbývá jen prostorový zážitek s horizontem plynule procházejícím průhledy z interiéru do exteriéru. Minimum použitých druhů materiálů dává předpoklad formální čistoty prostředí pro soustředěnou výzkumnou práci. LIKO-NOE - jedná se o experimentální budovu, která je složená ze dvou základních částí´. Nadzemní kancelářská část je konstručně dřevostavba z nosných CLT panelů. Stěny jsou zatepleny difizně otevřenou stříkanou izolací ICYNENE. Finální opláštění je realizováno z svislými zahradami – živou fasádou. V podzemní části, kde je umístěna akustická komora, je z monolitického betonu. LIKO NOE lze brát jako příkladný objekt ke zkoumání ekologických přístupů v souvislosti s architekturou a pracovním prostředím. V tomto objektu je využívána tzv. Přírodní tepelná stabilizace. Pro chlazení a vytápění objetu jsou primárně využívány přírodní zdroje s ohledem na minimální zatěžování okolí objektu. Objekt má kořenovou čističku odpadních vod, opakovaně využívá dešťovou i odpadní vodu, využívá solární energii pro fototermální stěnu, která nabíjí podloží a zefektivňuje výkon tepelného čerpadla.
Mapa