Ročník 2016 / Nominace

Makovský & partneři, s.r.o.

Liaporbetonové atriové domy

Kancelář
Makovský & partneři, s.r.o.
Minská 85, 616 00 Brno
www.makovsky.eu
Autoři
Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, spolupráce Ing. arch. Adam Sirotek, Ph.D.
Adresa
Dlážděná 12e, 641 00 Brno 41
Zahájení projektu
01/2006
Dokončení realizace
05/2012
Popis projektu
Idea Architektonický koncept rodinných domů jako forma výtvarného díla, které plní funkci rodinných domů. Prostorově dispoziční řešení vyplývá z unikátní technologie litého pohledového a tepelně izolačního betonu. Použitý materiál a jeho vlastnosti umožňují vytvořit čistou minimalistickou formu bez opticky zatěžujících detailů. Všechny funkce a technologie jsou jednoznačně podřízeny výtvarnému konceptu. Zpráva Pozemek se nachází v lokalitě určené pro bydlení mezi rodinnými domy poblíž žebětínského hřbitova. Mírně svažitá kosodélníková parcela je 10,5m široká a 80m dlouhá. Přístupná je ze severní – krátké strany z ulice Dlážděná. Na sousedních parcelách jsou samostatně stojící rodinné domy. Architektonicko – urbanistický koncept vychází z měřítka okolní zástavby. Navrhované objekty jsou částečně zapuštěny do terénu tak, aby nerušily svou hmotou okolí. Rodinné domy i garáž mají navrženou plochou střechu z důvodů maximálního snížení zastínění okolních objektů i přilehlých pozemků. Pro rodinné domy byla poprvé v České republice použita unikátní směs litého tepelně izolačního pohledového betonu - liaporbetonu. Dispoziční uspořádání vychází z nepříznivého tvaru a orientace pozemku. Soustava podélných objektů rodinných domů a atrií je navržena ve dvoumetrovém odstupu od hranic pozemku. Vnější stěny jsou navrženy bez oken. Všechny obytné prostory v domech jsou prosluněny přes uzavřená atria. Rodinné domy o rozměrech 6,5m x 24m x 3,15 m jsou přízemní, nepodsklepené. Vstupy do domů z mezilehlých atrií na severní straně, klidová zóna s ložnicemi a koupelnou je přístupná z chodby vedoucí podél západní stěny. Obytný prostor s kuchyní uvnitř disposice je přes celoprosklenou stěnu otevřen na jih do atria uzavřeného betonovými zdmi.
Mapa