Ročník 2016 / Nominace

třiarchitekti

Letní scéna AmFík

Kancelář
třiarchitekti
Křižíkova 75, 186 00 Praha 8 - Karlín
www.triarchitekti.cz
Autoři
MgA. ing. arch.Michal Fišer, ing. arch. Jana Ilková
Adresa
Václava Havla, 432 01 Kadaň
Zahájení projektu
2005
Dokončení realizace
2011
Popis projektu
Oblečená neoblečená, obutá neobutá. Přes tisíc vzájemně propletených a ocelovými táhly sepnutých dubových pražců vymezuje na rozhraní města a krajiny místo. Travnatá mírná stráň obrácená k jihu na okraji menší dubiny. Pár metrů nad řekou Ohře, která tiše plyne v zahloubeném údolí plyne, za ní rychle stoupají Doupovské hory. O něco výše na úpatí Svaté Hory je na nevýrazném terénním ostrohu rozložen středověký klášter žebravého řádu františkánů. Zde je místo, kde čas plyne o něco pomaleji. Lidé sem chodí z nedaleké Kadaně od pradávna, spočinout, oddechnout, pobavit se, pobýt v krajině. Dubová ohrada z masivních pražců vymezuje oválný prostor pro 300 sedících diváků, z něhož nepřestávají vnímat nedaleké nábřeží, sousední lesík, klášter za zády, nebe nad hlavou. Hrazení je po celém obvodu průhledné, představení je možné nakouknout i zvenku. Jako košík do trávy je objekt posazen na žulovou terasu, netvoří bariéru v průchodu z města ke klášternímu parku. Otevřená letní scéna AmFík byla vystavěna na místě zpustlého letního kina jako součást projektu rozsáhlé postupné revitalizace kadaňského nábřeží podél Ohře na základě koncepce arch. Víta Brandy. Objekt AmFíku slouží pro konání kulturních představení pod širým nebem. Veškeré konstrukce jsou provedeny suchou montáží, plně a levně recyklovatelné. Hlediště využívá přirozené terénní konfigurace, v prostoru jeviště je trvale instalováno nízké podium, zároveň je možné zde vystavět speciální scénu. Součástí technického vybavení je na horním konci hlediště otevřená zvuková a osvětlovací rampa propojená zemním kanálem pro média s prostorem jeviště. Do pražců centrálního schodiště jsou vestavěna led diodová orientační svítidla. Objekt neobsahuje jiné stálé zázemí, to je řešeno v období sezóny v přistavěné maringotce.
Mapa