Ročník 2016 / 475 projektů

Casua spol. s r.o.

Letňany – nové centrum

Kancelář
Casua spol. s r.o.
Běžecká 2407, 169 00 Praha 6
www.casua.cz
Autoři
Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Leona Horská, Ing. arch. Jakub Seifert, Ing. arch. Lenka Zvědělíková
Adresa
ulice Tupolevova a Rýmařovská, Praha 18
Zahájení projektu
10/2012
Dokončení realizace
08/2013
Popis projektu
Navržené úpravy prostranství slouží k vytvořené klidové plochy, s vyloučením automobilové dopravy. Návrh je zpracován tak, aby místo sloužilo k relaxaci, umožňovalo provoz sezónního tržiště, hudební vystoupení a jiné společenské akce. Plocha je vydlážděna tak, aby odpovídala hlavním pěším směrům k různým aktivitám. Jsou zde navrženy podzemní kontejnery na tříděný odpad. Hlavní prostor je vydlážděn velkoformátovou žulovou dlažbou, doplněn dřevěnými moly k sezení. Mola jsou obloženy tropickým dřevem a stromy zamřížovány pororošty. Místo k sezení a relaxu je odděleno od parkoviště zídkou z pohledového betonu. Celý prostor je nasvícen pro noční scenérie. Podium je podsvětlené liniovými svítidli. Vydlážděný prostor je doplněn zemními svítidli a světelnými sloupky.
Mapa