Ročník 2016 / Nominace

UHLÍK ARCHITEKTI

Lesní útulna

Kancelář
UHLÍK ARCHITEKTI
U Akademie 11, Praha 7, 170 00
http://www.uhlikarchitekti.cz/
Autoři
MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, Ing. arch. Jan Šorm, Ing. arch. Přemysl Jurák
Adresa
Dobrá Voda, Kovářov
Zahájení projektu
12/2011
Dokončení realizace
06/2013
Popis projektu
Náš klient za námi přišel s myšlenkou udělat v krajině svůj úkryt, „zašívárnu“, kde bude nabírat sílu pro náročnou práci v Praze. Vyrazili jsme s ním na do kraje mezi středními a jižními Čechami, odkud pochází a kam od dětství rád jezdí. Zavedl nás na pozemek uprostřed polí a lesů a luk, plný zvláštních balvanů, do místa odlehlého a tak trochu zapomenutého. Magická krajina ve spojení s klientovým záměrem si nás okamžitě získala. Z klienta se mezitím stal náš kamarád a my se rozhodli, že „útulnu“ postavíme sami vlastníma rukama. Navrhli jsme kompaktní uzavřený objem, volně stojící objekt na balvanech. Uzavřený černý objekt z opáleného dřeva. Uvnitř skrývá jeden spojitý vnitřní prostor o rozměrech 3,1 x 5,8 m. Ve vstupní části volná rovná plocha v délce pro stojícího člověka, otevřená prosklenou plochou na výhled. Zbytek délky objektu je stupňovitě zvednut k otvoru směrem do korun stromů a zakončen plochou pro ležení. Multifunkční prostor je určen nejen k přebývání, ale i pořádání menších představení nebo meditování. Pod jednotlivými stupni jsou úložné prostory. Oba prosklené otvory se zavírají velkými okenicemi, ten větší pomocí kladky a navijáku. Pro chladnější období je stavba vybavena malými kamny s zaústěnými do plechového komínu. Základní nosnou kostrou je trámková konstrukce, která vznikla ve spolupráci s místními tesaři. Vně je celá pobita opálenými prkny s polodrážkou. Materiál pro prkna i trámky je vytěžen z majitelova blízkého polomu. Vnitřní prostor je opláštěn OSB deskami, které zároveň konstrukci ztužují. Střecha je pokryta asfaltovými pásy. Odvodnění obstarává našikmo uložený ocelový L profil, který je zároveň v části nad velkým oknem konzolou pro osazení vodicích kol kladky. Všechny ocelové prvky připravil dle naší dokumentace zámečník s blízké vesnice.
Mapa