Ročník 2016 / Nominace

Architekti DRNH

Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Kancelář
Architekti DRNH
Průchodní 2, Brno
www.drnh.cz
Autoři
Ing.arch. Antonín Novák, Ing.arch. Petr Valenta, Ing.arch. Radovan Smejkal, Ing.arch. Radek Štefka
Adresa
U Plovárny 1221, Litomyšl
Zahájení projektu
03/2007
Dokončení realizace
01/2011
Popis projektu
Architektonické a urbanistické řešení objektu je přísně podřízeno účelu stavby a přírodnímu kontextu, charakteristickému dotekem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou zelení a zatravněnými plochami svažujícími se z masivu Černé hory směrem k městu. Navržený objem haly krytých bazénů je v maximální možné míře redukován rozředěním do jednotlivých stavebních modulů měkce modelovaných do organických křivek vnějšího pláště tak, aby navozoval na směr plynutí svahu Černé hory. Zatravněné plochy plynule přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Objekt byl navržen podle zásad landscape architecture a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby. Lokace bazénové haly je navržena v těsném sousedství s areálem letního koupaliště, se kterým může být během letní sezóny provozně propojena. Bazénová hala obsahuje 25 m plavecký bazén s pěti plaveckými dráhami, neplavecký hrátkový bazén, samostatnou vířivku a parní místnost. Vstup na letní pobytovou terasu je z tobogánové haly, která je tvořena modulovým výběžkem centrální haly. V materiálovém řešení stavby byly voleny materiály v přírodní - původní - barevnosti a struktuře: nosné železobetonové konstrukce v kvalitě pohledového betonu se strukturálním obtiskem bednící dřevoštěpky, na podlaze v 1. NP a venkovní terase je použita černá žula. Dřevěná konstrukce zastřešení ve formě lepených vazníků s vkládaným akustickým podhledem. Nosná konstrukce v bazénové hale je ocelová v šedostříbrné barvě, prosklené plochy fasády jsou zaskleny trojsklem v čirém odstínu. Střešní krytina je provedena z předzvětralého titanzinkového plechu.
Mapa