Ročník 2016 / Finalisté

Petr Hájek ARCHITEKTI

Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání

Kancelář
Petr Hájek ARCHITEKTI
Grafická 20, Praha 5
www.hajekarchitekti.cz
Autor
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Adresa
Dobrovského 3, Vrchlabí
Zahájení projektu
2009
Dokončení realizace
2014
Hodnocení poroty
Výjimečná kvalita, ambice a provedení této stavby jsou pozoruhodné. Ilustrují pozitivní vliv, který může architekt mít při výstavbě. Porota se však domnívá, že jako architekti bychom měli být schopni přijmout výzvy vyplývající z potřeb začleňování současné moderní architektury do historického prostředí – nikoliv však ukrýváním nových objektů, ale pevnějším propojením starého s novým.
Popis projektu
Základním architektonickým konceptem je návrh ekologického objektu, který by sám o sobě sloužil jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny. Objekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí je navržen do městského parku před správní budovu KRNAP. Geometrie objektu vychází z geometrie pohoří Krkonoš. Jednotlivé sklony a úhly mají svůj přírodní protějšek. Budova je odsazena od stávající správní budovy a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma s lavicí a vlajkovými stožáry. Atmosféru veřejného prostoru dokresluje prosklená boční stěna, skrze kterou je možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky. Objekt je energeticky nenáročný a měl by příkladně vyjadřovat filosofii správy parku o ochraně a využívání krajiny. Pro vytápění budovy je využito tepelné čerpadlo. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z přírodního pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou ze dřeva.
Medailonek
Mapa