Ročník 2016 / 475 projektů

Break Point

Krajské ředitelství Lesů ČR České Budějovice – Dobrá Voda

Kancelář
Break Point
Tomkova 4, 150 00 Praha 5
www.breakpoint.cz
Autoři
ing.arch. Tomáš Veselý, spolupráce do úrovně DSP ing.arch. Vojtěch Vecán, spolupráce do úrovně DSP ing. Irena Truhlářová
Adresa
Sadová 19, 373 16, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Zahájení projektu
11/2008
Dokončení realizace
03/2015
Popis projektu
Jedná se o administrativní budovu Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice. Tato budova poskytuje zázemí pro vedení krajského ředitelství a další odborné pracovníky ředitelství. Hmotové řešení domu vychází z klasického nízkoenergetického konceptu - jednoduchý, minimálně členitý tvar - kvádr. Ve hmotě kvádru je ukryto i únikové schodiště, některá okna, která by jednoduchou fasádu členila, jsou ukryta pod fasádním obkladem a v pohledu se neuplatňují. Osazení do terénu koresponduje s přirozenou konfigurací terénu. Při hledání přesného umístění budovy na pozemku byla maximálně respektována původní vzrostlá zeleň. Dominantu hmoty tvoří dvoupodlažní prosklená vstupní hala, chráněná vznášejícím se zastřešením. To překlenuje v šíři vstupní haly celou hmotu objektu. Zastřešení lehce spočívá na šikmých sloupech, které symbolizují kmeny stromů. Vstupní hala je maximálně otevřená do okolního prostoru, proto je prosklená i v úrovni střechy. Tím je i v okamžiku vstupu do domu zachováno propojení s okolním lesoparkem. Na vstupní halu navazuje v celé šířce zasedací místnost orientovaná směrem k lesu, maximálně prosklená a otevřená. Na vstupní halu navazují v obou kancelářských podlažích vzdušné chodby, ze kterých jsou přístupné jednotlivé kanceláře. Stavba má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Podzemní podlaží slouží jako technické, je zde především parkování, kotelna a archiv. Podzemní podlaží je monolitické, železobetonové. Nepodsklepená část budovy je navržena na základových patkách. Nosnou konstrukcí 1. a 2. nadzemního podlaží je lehký dřevěný skelet. Fasáda je ze sibiřského modřínu. Střecha je zelená, s extenzivní zelení.
Mapa