Ročník 2016 / 475 projektů

CASUA, spol. s.r.o.

Korunní Rezidence

Kancelář
CASUA, spol. s.r.o.
Běžecká 2407, Praha 6
www.casua.cz
Autoři
Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Petr Jambor, Ing. arch. Petr Neuman
Adresa
Korunní 108, 101 00 Praha 10
Zahájení projektu
08/2004
Dokončení realizace
01/2011
Popis projektu
Při návrhu projektu Rezidence Korunní, jsme vycházeli zejména z logiky stávající zástavby, s cílem vytvořit moderní součást čtvrti Vinohrady. Korunní ulice patří ke staré zástavbě Vinohrad a její výraz se mění podle toho jak se vzdaluje od centra. Postupně jsou fasády ve stylu historického eklektismu nahrazovány prvorepublikovou architekturou, která si udržuje podobný výraz v celých Vinohradech i v okolní vilové zástavbě. Právě z tohoto výrazu a architektury Vinohrad se snaží návrh Rezidence Korunní v co největší míře vycházet a nebo ji interpretovat moderními prostředky. Příkladem architektonických prvků, které návrh sleduje jsou například horizontalita, plasticky členěné fasády, lodžie, zvýrazněná nároží či ustoupené podlaží. Návrh celého obytného souboru sjednocuje horizontální zvýraznění prvních tří nadzemních podlaží se zimními zahradami. Zástavba obytných domů je taktéž ve tvaru vinohradského bloku, přičemž odsazením severního objektu vznikne důstojný předprostor otevřený do Korunní ulice. Tento nově vzniklý prostor navazuje na jižní frontu Korunní ulice, která nebyla zasažena urbanizací obytnými bloky. V prostoru budou osazeny stromy a zatravněné plochy ve tvaru nepravidelných homolí. Samozřejmostí budou lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše atd. V blízkosti tramvajové zastávky by měla být nová kašna, která poslouží jako orientační prvek nebo místo setkávání lidí. Rezidence Korunní je koncipována jako bydlení pro rodiny s dětmi. Pouze v severní části projektu vzniknou drobné obchody a ateliéry. Projekt počítá s přístupem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Těmto jsou přizpůsobeny jak vnitřní, tak venkovní veřejné prostory – úpravou přechodů pro chodce, čekárny MHD, nástupních ostrůvků apod.
Mapa