Ročník 2016 / 475 projektů

Muon

Konverze interieru továrního prostoru na zázemí firmy SIO2

Kancelář
Muon
Trojická 437/20, Praha 2
www.muon.cz
Autor
Adresa
Lazaretní 1/7, Brno
Zahájení projektu
leden 2014
Dokončení realizace
květen 2015
Popis projektu
Zadání Návrh a realizace interiéru zákaznického centra firmy SIO2 v areálu bývalé Zbrojovky Brno. Galerie/ showroom, vstupní schodiště/ most, parkovací plocha, privátní zázemí firmy, jednací prostor, bar, logistické zázemí, kanceláře technického zázemí a majitele firmy, byt, kuchyň, koupelna. Architektura Realizace vstupního schodiště s přemostěním a řešení celkových prostor interiéru navazuje na industriální architekturu stávajícího objektu areálu. Přejímá ve svém měřítku a principu konstrukční a technické prvky daného prostředí, charakteristické detaily řemeslného a montážního provedení. Dispoziční a prostorové členění je určeno nastaveným měřítkem realizovaných solitérů, které svým rozmístěním přináší do prostoru novou funkci. Materiálové a konstrukční řešení využívá zejména recyklovaných/hotových konstrukčních a deskových prvků ve formě ocelových nosníků a panelových dílců, masiv dřevěných obkladů, které doplňují navrhované ocelové konstrukce v daném tématu. Výrazným rysem celkového řešení je použití plošného skla jako základní stavební a materiálové varianty v jednotlivých provozech prostoru. Konstrukce a technologie Stávající konstrukce objektu zasahuje svým založením do počátku minulého století. Je převážně tvořena železobetonovým skeletem s omítanou cihlovou fasádní výplní zdiva, železobetonovými průvlakovými stropy, beton deskami a nosnými ocelovými sestavami, jeřábové dráhy aj. Úprava interiéru tyto původní hmoty prostoru otevírá, čistí a výrazově zesiluje. Pro povrchové úpravy jsou použité hrubé brusné nátěrové systémy a epoxidové podlažní struktury. Plošné vytápění prostor a ohřev TUV je zajištěno tepelným čerpadlem, distribucí tepla do recyklovaných topných těles, doplněných přímým zdrojem lokálního vytápění z instalovaných peletkových kamen.
Mapa