Ročník 2016 / Finalisté

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. / John Pawson Ltd.

Klášter Nový Dvůr

Kancelář
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. / John Pawson Ltd.
Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň
www.atelier-soukup.cz www.johnpawson.com
Autoři
John Pawson, Ing. arch. Jan Soukup
Adresa
Dobrá Voda 20, Toužim
Zahájení projektu
04/1999
Dokončení realizace
12/2014
Hodnocení poroty
Zachování, opakované využití a posílení hodnoty zemědělských budov pro účely kláštera jsou skutečně modelovým příkladem a stanovují standardy pro realizaci staveb této typologie. Klášter integrovaný do historické krajiny spojuje lidové a moderní do formální skladby duchovní úplnosti a důslednosti. Prostory jsou svou formou a detailem velmi elegantní, nabízející paletu reduktivismu, v němž vnější forma a vnitřní uspořádání korespondují stejnou měrou s poetickou krásou okolní krajiny a kvalitou světla. Výsledkem je poklidný a duchovní celek celé stavby.
Popis projektu
Nový Dvůr byl zemědělským hospodářstvím vybudovaným v polovině 18. století. Do příchodu mnichů trapistů v roce 1999 bylo místo zcela zdevastováno. Autorem návrhu je britský architekt John Pawson ve spolupráci s plzeňským architektem Janem Soukupem a jeho atelierem. Práce na projektu byly zahájeny v dubnu roku 1999 a základní kámen kláštera byl položen v roce 2002. Koncepce celého areálu navázala na historickou osovou kompozici objektů a stromových alejí se čtvercovým klášterem v jeho středu. Hlavní osa západ – východ je definována stromořadím podél původní příjezdové cesty proti hlavnímu vstupu do rezidenčního (západního) křídla, přes rajský dvůr do průjezdu východního křídla. Druhá osa je definována zrekonstruovaným domem pro hosty na severu a novostavbami hospodářského a technického zázemí na jih od kláštera. Tvorba nového kláštera vycházela z cisterciácké architektonické tradice. Svou skladbou se konventní budovy drží tradičního schématu uspořádání dispozice. Minimalistická architektura podtrhuje prostý mnišský život, zároveň je obohacena průhledy do měnících se obrazů okolní krajiny. Tvarování prostorů je podřízeno optickým kvalitám působení světla a stínu. Bílé stěny interiérů odrážejí proměnlivost denního světla, od něj je odvozena i hmotnost či nehmotnost všech konstrukčních prvků. Světlo spojuje působení starých i nových částí a je hlavním vyjadřovacím prostředkem stavby. Kostel byl vysvěcen již v roce 2004. V roce 2007 se stal klášter převorstvím a začala rekonstrukce bývalého ovčína na dům pro hosty. V roce 2011 byl klášter povýšen na opatství a byly zahájeny práce na projektu výrobního objektu, který byl zkolaudován v prosinci 2014. V současné době se připravuje projektová dokumentace novostavby kaple v blízkosti domu pro hosty.
Medailonek
Mapa