Ročník 2016 / Nominace

Spolek Zachraňme kino Varšava

KINOKAVÁRNA, rekonstrukce foyer kina Varšava v Liberci

Kancelář
Spolek Zachraňme kino Varšava
Frýdlanstká 285/16, 46001 Liberec 1
www.kinovarsava.cz
Autoři
Mgr. Petr Hubáček, Ing. arch. Zuzana Koňasová, Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph. D., Ing. arch. Jiří Žid,
Adresa
Frýdlantská 285/1, 460 01 Liberec 1
Zahájení projektu
012014
Dokončení realizace
022015
Popis projektu
Změna paradigmatu kina Varšava Desítky let trvající zakletí cenné budovy mizí pod rukama desítek dobrovolníků. Původní účel, ke kterému sloužila, se s přidanou hodnotou mění na pulzující kulturní centrum regionálního významu. Zahajuje se tak další etapa smýšlení obyvatel Liberce a okolí. Rekonstrukce foyer budovy kina Varšava na kavárnu je první vlaštovkou, jak zachránit krásné městské domy pomocí dávky entusiasmu několika nadšenců. Vybudování „Kinokavárny“ v kině Varšava v Liberci je výsledkem občanské aktivity, která se snaží opravit zchátralou budovu posledního kamenného kina v Liberci a vytvořit v něm spolkový dům. Krásná budova byla navržena v roce 1922 libereckými architekty Effenbergerem a Noppesem v tehdejším módním stylu art-deco. Třípatrová částečně podsklepená budova kopíruje svah ulice Frýdlantské a zároveň důmyslně propojuje o dvě podlaží rozdílné výškové úrovně ulic Mariánská a Frýdlantská. První dvě patra sloužila kinu, v podkroví byla autodílna. V průběhu 20. století byla budova na pozadí významných politických změn, kterými prošlo hlavní město tehdejších Sudet-Reichenberg, několikrát rekonstruována, významněji naposledy v60. letech 20. století. Zdobné prvky na fasádě byly odstraněny, funkční systémy přirozeného odvětrávání necitlivě zazděny, došlo k dalším často nevratným škodám. Výsledkem byl nelichotivý stavebnětechnický stav, podtržený uzavřením kina v roce 2008, kdy město Liberec přestalo jeho provoz dotovat, protože komerčně neobstál v konkurenci s nově vybudovanými multiplexy. Velká část stavebních a projekčních prácí byla dokončena díky obrovskému úsilí desítek dobrovolníků, kteří pracovali bez nároku na honorář. Svým nasazením pro věc potvrzují občanskou poptávku po smysluplnosti existence spolkového domu ve městě, ve kterém žijí.
Mapa